DOELEN

In tegenstelling tot de andere edities heeft de organisatie van het Glazen Huis Ootmarsum dit jaar gekozen voor drie doelen. Tevens wordt er een andere verdeelsleutel gehanteerd. De nieuwe werkgroep, die het zwembad in Ootmarsum nieuw leven moet inblazen, mag rekenen op 70% van de opbrengst van het Glazen Huis Ootmarsum. De twee andere doelen zijn het schoolplein van basisschool ’n Baoken in Agelo en de stichting Carillon in Ootmarsum en zij kunnen beide 15% van het totaalbedrag tegemoet zien.  Met deze andere verdeling zijn we natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan, Het zwembad leeft enorm en niet alleen in Ootmarsum, maar ook in de naaste omgeving. Iedereen heeft het er eigenlijk wel over en dus wordt het openhouden van dit openluchtzwembad breed gedragen. Een werkgroep doet er momenteel alles aan om het zwembad voor Ootmarsum en haar regio te behouden.  Zij proberen er een multifunctionele accommodatie van te maken. Wij hebben dan ook gemeend  het grootste gedeelte van de opbrengst van het Glazen Huis Ootmarsum  aan het zwembad te besteden. Dit bedrag komt echter zeer zeker niet in de exploitatie, maar we hebben met de werkgroep kunnen afspreken dat het een zichtbaar, tastbaar en concreet onderdeel wordt van het openluchtzwembad.

Maar ook voor de beide andere doelen wordt natuurlijk alles uit de kast gehaald om het eindbedrag naar de recordopbrengst van het vorige jaar te ‘duwen’.

In Agelo wil men het schoolplein van basisschool ’n Boaken vernieuwen en renoveren. Er komen nieuwe speeltoestellen, de oude tegels worden vervangen, en dat geldt ook voor de rubberbescherming onder de toestellen. Ook dit doel in de saamhorige buurtschap Agelo willen we graag ondersteunen.

 Het laatste doel is het carillon in de toren van de Protestantse Kerk. Het klokkenspel laat ieder uur een vrolijk, kort melodietje horen. De stichting Carillon wil echter wat regelmatiger een beiaardier laten komen, terwijl het onderhoud van dit ‘Koning Willem Alexander Carillon’ kosten met zich meebrengt. Het steunen van deze stichting Carillon is  dus weer een heel ander doel, want als Glazen Huis willen we ons zo breed mogelijk inzetten om iets te kunnen betekenen voor de gemeenschap binnen en buiten Ootmarsum.

Vertegenwoordigers van deze drie goede doelen zijn inmiddels op de hoogte gesteld en zonder uitzondering reageerden ze bijzonder enthousiast.