Giften

Bent u niet in staat om een donatie ter plekke te doen,
maar wilt u wel een gift geven dan kunt u een donatie doen via rekeningnummer:
NL91RBRB0845149598
t.n.v. Glazen Huis Ootmarsum

Ook als u nu al iets wilt aanbieden voor de veiling kan dat. Mail een foto en een omschrijving van het aan te bieden artikel naar info@glazenhuisootmarsum.nl

Bedankt!

Eindstand

De eindstand van 2017 is € 15.017,00

Nu op de veiling